Dzięki użytkowaniu szaf vendingowych opartych na systemie automatycznego zwrotu i wydawania odzieży ochronnej usprawniamy sposób zarządzania obrotem odzieży ochronnej naszego Klienta.

Zestaw szafy vendingowej składa się z dwóch automatów - jednego automatu wydającego odzież brudną i drugiego zrzutowego.

Aby móc użytkować tego typu szafy każda sztuka odzieży roboczej musi być oznakowana chipem (tagiem) działającym w technologii RFID. Użytkownik posiadający osobista kartę uprawniająca go do logowania, po zalogowaniu pobiera odzież operacyjną z szafy. Po zakończeniu używania odzieży – oddaje ją wrzucając do specjalnej zrzutni znajdującej się w szafie. Następnie brudna i użytkowana odzież zostaje przetransportowana do pralni. Po upraniu odzież trafia ponownie do automatu gotowa na odbiór przez Klienta.

Co ważne, wszystkie wyżej wymienione czynności odnotowywane są w systemie. Nie wymagają one ingerencji pracowników w tym celu. To bardzo ułatwia zarządzanie placówką, a także zarządzanie obrotem materiałami BHP, szczególnie w zakładach produkcyjnych.

Zastosowanie szaf jest odpowiedzią na następujące potrzeby Klientów:

  • Zautomatyzowane zarządzanie zaopatrzeniem;

  • Zdalny dostęp

  • Sprawowanie kontroli nad użytkownikiem

  • Zmniejszenie zużycia

  • Zapewnienie ochrony, bezpieczeństwa i dostępności do artykułów non stop

  • Dostępność artykułów jak najbliżej miejsca pracy

  • Pojedyncze wydawanie artykułów

  • Pełna kontrola i możliwość analizy dot. pobierania, zwrotów i zaopatrzenia artykułów

Identyfikacja osoby użytkującej

Stosując osobista kartę lub kod kreskowy wybity na ekranie dotykowym Użytkownik loguje się do systemu uzyskując w ten sposób dostęp do zdefiniowanych dla niego operacji oraz artykułów. Osoby bez uprawnień nie mogą korzystać z szaf vendingowych , a tym samym z artykułów znajdujących się w szafie.

Wybór operacji:

  • Użytkownik ma do wyboru trzy opcje: pobranie, uzupełnienie i zwrot zależnie od nadanych mu uprawnień

  • Użytkownik dokonuje wyboru opcji oraz ilości sztuk artykułów, które chce pobrać. Następnie system odblokowuje lokalizacje z dostępem do określonej ilości wybranego asortymentu. System pokazuje też zdjęcia artykułów, ich opis, ilość i cenę.